START SKOLÅRET 2023/24

Vi hoppas att alla barn har haft en härlig sommar! Svenskundervisningen skolåret 2023/2024 börjar igen onsdagen 23 augusti.

På grund av för få anmälningar har vi i år ingen Torsdagsgrupp.

Veckoplanen hittar ni under: