Om skolföreningen

Svenska Klubben i Basel började 1984 att bedriva kompletterande svenskundervisning. 2009 skedde en omorganisation i och med att Svenska Skolföreningen i Basel grundades. Föreningens verksamhet finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och skolavgifter.

Medlemmarna i Skolföreningen består av elevernas föräldrar/vårdnadshavare. Medlemskap sker automatiskt i och med att barnen anmäls till undervisningen. Slutar barnen undervisningen upphävs medlemskapet. De senaste åren har antalet medlemmar pendlat mellan plus/minus 30, dvs. en familj räknas som en medlem.

Vi välkomnar jättegärna även personer utan barn i undervisningen, som vill med sitt medlemskap stödja verksamheten.

Kontakta
Anne-Marie Joller,  ordforande@svenskaskolanbasel.ch

Föreningen håller sitt årsmöte i oktober varje år. Förutom att årsmötet är en formsak föreskriven i den schweiziska lagen, är årsmötet det ideala tillfället att ventilera alla möjliga frågor och att lära känna varandra.

Styrelsemedlemmar är:

Anne-Marie Joller, ordförande
Annika Eriksson, suppleant
Carina Svensson, suppleant
Helen Severinsson, sekreterare
Maria Caspar, kassör
Patrik Aellig, vice ordförande