Om skolföreningen

Svenska Klubben i Basel började 1984 att bedriva kompletterande svenskundervisning. 2009 skedde en omorganisation i och med att Svenska Skolföreningen i Basel grundades. Föreningens verksamhet finansieras genom bidrag från Svenska Skolverket, medlems- och skolavgifter.

Medlemmarna i Skolföreningen består av elevernas föräldrar/vårdnadshavare. Medlemskap sker automatiskt i och med att barnen anmäls till undervisningen. Slutar barnen undervisningen upphävs medlemskapet. De senaste åren har antalet medlemmar varit cirka 30, dvs. en familj räknas som en medlem.

Vi välkomnar jättegärna även personer utan barn i undervisningen, som vill med sitt medlemskap stödja verksamheten.

Kontakta
Anne-Marie Joller,  ordforande@svenskaskolanbasel.ch

Föreningen håller sitt årsmöte i oktober varje år. Förutom att årsmötet är en formsak föreskriven i den schweiziska lagen, är årsmötet det ideala tillfället att ventilera alla möjliga frågor och att lära känna varandra.

Styrelsemedlemmar är:

Anne-Marie Joller, ordförande
Annika Eriksson, suppleant
Carina Svensson, suppleant
Helen Severinsson, sekreterare
Maria Caspar, kassör
Patrik Aellig, vice ordförande