Integritetspolicy

Personuppgifter

För att utöva Svenska Skolföreningen i Basels verksamhet (undervisning) behöver vi spara och behandla personuppgifter om medlemmar och elever, såsom namn, adress, kontaktuppgifter samt ålder och medborgarskap. I förekommande fall behandlar vi även uppgifter om elevens klass i annan skola. Vi erhåller dessa uppgifter direkt från medlemmarna. Dessa personuppgifter kommer att sparas så länge eleven undervisas av Svenska Skolföreningen i Basel. De personuppgifter vi förfogar över delas med de lärare och styrelsemedlemmar som behöver uppgifter rörande medlemmar och elever för att kunna utföra sina respektive uppdrag i föreningens regi. Vi följer gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är skolföreningens styrelse. Som medlem och/eller elev har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten “Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter” (EDÖB).

Google Analytics & Cookies

Vi använder Google Analytics som är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (“Google”). Google Analytics använder “cookies” som är små textfiler som sparas på hemsidebesökarens dator. Informationen som samlas in genom cookies innehåller ingen personlig information. Vi använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att fastställa besökares mönster gällande användningen av vår hemsida och för att på så sätt kunna förbättra vårt innehåll. För mer information om olika typer av cookies och vilken typ av information som Google Analytics samlar in vänligen gå till: Google policies Du kan enkelt avstå ifrån att låta webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren. Genom att använda denna webbplats godkänner du behandlingen av data om dig av Google på det sätt och i de syften som anges ovan.